Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii określa Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do Uchwały Zarządu Nr 30/2020 z 10 grudnia 2020 r.

Komórki i jednostki organizacyjne Spółki uszeregowane są w piony organizacyjne i podlegają Zarządowi Spółki. 

Strukturę organizacyjną Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii przedstawia schemat organizacyjny.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Katarzyna Jeziorek
(2019-10-03 08:44:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Jeziorek
(2021-01-08 08:26:00)