Zamówienia publiczne

Wszelkie informacje o zamówieniach publicznych prowadzone w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii w trybie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z D.U. 2019 poz. 1843) oraz przetargach niepodlegających reżimowi w/w ustawy umieszczono na stronie internetowej Spółki w zakładce Przetargi "Ogłoszenia aktualne".

Wytworzył:
Udostępnił:
Katarzyna Jeziorek
(2019-10-03 09:46:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Jeziorek
(2019-10-03 09:46:46)