Załatwienie sprawy w Spółce

Skargi i wnioski wnoszone w formie pisemnej (pocztą, osobiście, pocztą elektroniczną) proszę kierować na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Św. Antoniego 1
05-530 Góra Kalwaria
tel.: (22) 72 73 546
e-mail: zgk@post.pl

Interesanci przyjmowani są w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

Wszystkie bieżące informacje, w tym informacje o awariach i planowych wyłączeniach sieci dostępne są na stronie internetowej Spółki: zgkgk.pl.

Termin załatwiania:
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania przez Spółkę, a w razie niezałatwienia sprawy w tym terminie stosuje się przepisy art. 36-38 kpa.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jeziorek Katarzyna
(2019-10-28 09:59:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorek Katarzyna
(2022-02-10 14:45:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki